Ing. Jiří Podloučka
"komfort v technologiích vytápění a větrání"
Business picture

Projekce moderních technologií vytápění a větrání

Současné stavebnictví vyžaduje snižování tepelných ztrát objektů bez ztráty komfortu pro pobývající osoby, nebo při zachování určitých definovaných mikroklimatických podmínkách. Toto není možné bez důkladného rozboru stávajících stavů a následného navrhování nových řešení, které se opírají jednak o platné normy a v neposlední řadě i o zkušenosti z oboru. Tohle vše jsme připraveni Vám nabídnout a pro Vás zpracovat. Za nás hovoří léta praxe, nejen v oblasti projekce, ale i montáže, odborných návrhů a realizací.

Větrání s rekuperací a teplovzdušné vytápění

Vzduchotechnika Zvyšování kvality oken, dveří a technologií izolací vede ke snižování přirozeného proudění vzduchu do objektu a činí je v podstatě vzduchotěsnými. Zde je třeba pro dosažení pohody prostředí větrat nuceně. Moderní systémy využívají zpětného získávání tepla s účinností až 90%, mohou využívat rozvody vzduchu pro vytápění objektu, cirkulaci teplého vzduchu od krbu atd. Moderní systémy jsou pro koncového uživatele poměrně složitá zařízení. Naše firma zajišťuje kompletně celou zakázku od návrhu systému, projekty, realizace, následný servis, revize, případně obsluhu zařízení

Vytápění konvekční - radiátory, nízkoteplotní sálavé - podlahové, stěnové, stropní

Podlahové vytápěníJsme připraveni navrhnout vhodné řešení jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce otopných soustav ve starší zástavbě, komerčních objektech. Naše firma zajišťuje kompletně celou zakázku od návrhu systému, projekty, realizace, následný servis, revize, případně obsluhu zařízení

Další odkazy


Aktuality


Adresa

Ing. Jiří Podloučka
Dolní Lhota 216
67801 Blansko

Tel.: +420 739451105

E-Mail: jpodloucka@gmail.com