Ing. Jiří Podloučka
"komfort v technologiích vytápění a větrání"
Business picture

Revize plynových zařízení

Provádíme revize odběrných plynových zařízení, domovní, průmyslové plynovody, kotelny.
Vypracujeme kompletní dokumentaci v problematice plynových zařízení. Zajišťujeme činnosti odborně způsobilé osoby v oblasti dopravy, skladování a spalování plynů.
Zajišťujeme zaškolení pro osoby odpovědné za provoz plynovodů v budovách.

Rozsah oprávnění:
b - skladování a přeprava plynů
c - plnění nádob plyny včetně tlakových stanic
e - zvyšování a snižování tlaku plynů
f - rozvod plynů
g - spotřeba plynů spalováním

BOZP

Zajišťujeme odbornou dokumentaci v oblasti BOZP v plném rozsahu.
Zajišťujeme odborná školení BOZP pro firmy, OSVČ.
Zajišťujeme semináře, kurzy, školení v oblasti ochrany zdraví při specializovaných činnostech.

Další odkazy


Aktuality


Adresa

Ing. Jiří Podloučka
Dolní Lhota 216
67801 Blansko

Tel.: +420 739451105

E-Mail: jpodloucka@gmail.com